Temalar

Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu Kent

Dönüştüren ve Dayanıklı Ekonomi

Herkes için Erişilebilir ve Adil Kentsel Olanaklar

İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı Mekânlar

Etkin ve Kapsayıcı Hareketlilik

Bütünleşik ve Akıllı Altyapı Sistemleri

Eşit ve Özgür Toplum