Hazırlık süreci: Katılım Planlaması ve Kentsel Durum Analizi

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi, İstanbul’u verilerle anlamaya ve İstanbul’un geleceğini İstanbullularla birlikte planlamaya yönelik uzun vadeli bir yol haritasıdır. Katılımcılığı esas alan bir yöntem ve disiplinler arası bir yaklaşımla hazırlanan İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi, farklı uzmanlık alanlarından bilim insanları, sivil toplum örgütleri, özel sektör ve kamu kurumlarının temsilcileriyle gündeminde İstanbul olan çok sayıda paydaşın katılımıyla 2 yılda, 20.218 İstanbulluyla tamamlanmıştır.