Dünyanın farklı bölgelerinden farklı siyasi ve sosyo-ekonomik atmosferdeki pek çok metropol, geleceğe dair öngörüler ve planlar hazırlıyorlar. Vizyon 2050 çalışması, uzun vadeli planlama deneyimlerinden faydalanılarak ve bu planların mimarlarıyla iletişim içerisinde yürütülüyor. Bu kapsamda kentlerin şehir planlama yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve bu kentlerin vizyon belgeleri aşağıda yer alıyor.