İstanbul’un 2050 vizyonunu hazırlama çalışmaları 2020’nin ilk aylarıyla birlikte başladı. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın daveti ile, 4 akademik danışman (Prof. Dr. Fatma Ünsal, Prof. Dr. Ferhan Gezici Korten, Prof. Dr. İclal Sema Dinçer, Prof. Dr. Yüksel Taşkın) ve İBB yöneticileri, 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir dizi toplantı yaptılar. Bu toplantılarda, Vizyon 2050 Ofisi’nin yenilikçi bir yaklaşımla nasıl yapılanması gerektiği tartışıldı. Bu tartışmanın, İstanbul hakkında araştırmaları ve çalışmaları olan akademik çevreler ile paylaşılması ve onların önerileri ile geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, 7 Şubat 2020 tarihinde iki oturum halinde Arama Konferansı düzenlendi. 80’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen Arama Konferansı kapsamında aktarılan düşünceler, Vizyon 2050 Ofisi’nin yapılanmasına ışık tuttu.