Çalışma sürecinde her kesimden katılımcıların katkıları ile belirlenen «Hedef ve Stratejiler» kamuoyu ile bu bölümde paylaşılacaktır.