Başkanın Mesajı

 

Sevgili İstanbullular,

Binlerce yıldır arşınlanan bu sokaklarda, medeniyetlerin, imparatorlukların başkenti İstanbul’da, üç yıl önce ‘yeni bir başlangıç’ yapmak üzere yola çıktık. Bu yolculuğu, kimseyi geride bırakmadan, 16 milyon İstanbullu ile yapacağımızı ve birlikte başaracağımızı daha ilk günden belirttik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği onurlu, huzurlu ve müreffeh geleceği hep birlikte inşa edeceğimize ant içtik. Krizlerin ortasında kalmış, yönünü kaybetmiş, sıkışmış, nereye gideceğini bilemeyen bu kadim kenti ortak akılla, ortak çabayla, bilimin yol göstericiliğinde, doğasına, tarihine, kültürüne, değerlerine sahip çıkarak ve İstanbulluların mutluluğunu önceleyerek yöneteceğimize söz verdik.

3 yıl boyunca, katılımcılıktan taviz vermeden, dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyip, Türkiye’nin ve İstanbul’un kendine özgü koşullarından yola çıkarak, binlerce insanın katkısı ile İstanbul’un 2050 yılı Vizyonunu oluşturduk. 3 yılın sonunda şunu gerçekçi bir iddia ile ortaya koyabilirim ki, bizim artık İstanbul için, Türkiye’nin tüm kentleri ve dünyanın diğer metropollerine umut taşıyacak, demokratik bir yaşamı İstanbul’da ve Türkiye’de hedefleyen, geleceğimizi birlikte çizdiğimiz bir planımız var! Başka bir İstanbul hayalimiz var!

Sizlere sunduğumuz Vizyon 2050 Strateji Belgesi; binlerce insanın fikri, emeği ve katkısı ile veriye dayalı analizler doğrultusunda oluştu. Aktif katılım, hesap verebilirlik, şeffaflık ve işbirliği ilkeleri ile ortaya kondu. Dünyadaki eğilimler, metropollerin ve kentlerin ekonomik dönüşümü, iklim krizi, yoksulluğun yaygınlaşması, toplumsal eşitsizlikler, güvenlik gibi küresel ve ortak sorunlara nasıl çözümler getirilebileceği birlikte tartışıldı. 

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi; küresel, ulusal, bölgesel ve kentsel ölçekte bugün de izleri görülen ancak geleceğin dünyasının şekillendireceği 5 temel kriz alanına bir meydan okuma programıdır: (1) Yönetişim ve Demokrasi, (2) Ekonomi ve Kalkınma, (3) Ekoloji ve Çevre, (4) Kentsel Yapılı Çevre, Ulaşım ve Altyapı, ve (5) Toplumsal Refah ve Adalet. Bu temel kriz alanlarına karşı Belge, 7 tema altında sunduğu amaç ve hedefler ile 2050 yılında İstanbul’un hak ettiği yeri almasını garantileyecek, toplumsal adalet ve refahı tüm İstanbullular için sağlayacaktır. 

1. Çevreyi koruyan ve değişen iklime uyum

2. Etkin ve kapsayıcı hareketlilik

3. Bütünleşik ve akıllı altyapı sistemleri

4. İyi yaşam sağlayan canlı ve duyarlı mekanlar

5. Dönüştüren ve dayanıklı ekonomi

6. Herkes için erişilebilir ve adil kentsel olanaklar

7. Eşit ve özgür toplum

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesi, “Başka Bir İstanbul Hayalimiz Var” diyerek çıktığımız bu yeni yolda, her adımda İstanbul’u düşündüğümüz, İstanbul’un ruhunu yeniden yaşatmak için hazırladığımız rehberdir. Bu belge, farklı konulardaki krizleri öngörmekte, eşitsizliği temel bir mesele olarak ele almakta ve İstanbul’un gücüne, tarihine, birikimine ve insanına güvenen bir gelecek planını ortaya koymaktadır. Bu plan İstanbullular tarafından, İstanbul için hazırlanmıştır; bu kentte yaşayan ve üreten, bu kent için çalışan herkes için rehberdir.

2050 yılında İstanbul, 

“Hayatın tüm çeşitliliği ile canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı demokratik bir dünya kenti”

 olacaktır.