Nasıl bir İstanbul istiyoruz? İstanbul’un geleceğini birlikte nasıl planlayabiliriz? Vizyon 2050 Ofisi bu sorulara bir vizyon ve strateji çalışması ile yanıt vermek için Şubat 2020'de İstanbul Planlama Ajansı bileşeni olarak kuruldu.

İstanbul, uzun yıllardır birlikte belirlenmiş bir vizyon, politika ve strateji belgesine ihtiyaç duyuyor. İstanbul'da geçerli üst ölçekli plan kararlarına uygun olmayan, farklı kurumlar tarafından yapılan büyük ölçekli projeler ve sayısı giderek artan dönüşüm projeleri İstanbul’un plan bütünlüğünü temelden bozuyor. Ve bu projelerin ekonomik, toplumsal, çevresel etkileri mevcut planlama sistemi içinde çözümsüz kalıyor; kentin daha adil ve yaşanabilir bir şekilde gelişmesini engelliyor. Bu çerçevede, Vizyon 2050 çalışması ile İstanbulluların katılımını merkeze alan yeni bir adım atılıyor.Bu yeni adımın ilk aşamasında halihazırda iyileştirilme bekleyen konular, sorunlar ve potansiyeller tespit edilecek. İkinci aşamada İstanbul’un daha adil ve yaşanabilir olmasını sağlayacak hedefler ile bu hedeflerin gerçekleşmesi için uygulanacak politika, somut kararlar ve eylem planları belirlenecek.

İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından İPA, Vizyon 2050 ofisi ile birlikte yürütülen bu çalışmada odaklanılan konular arasında göç ve nüfus politikaları, gelir dağılımı, eğitim, yoksullukla mücadele, ulaşım, toplumsal cinsiyet, kamusal mekanlar, iklim krizi, ekoloji, çevre, deprem, tarım ve sağlıklı gıdaya erişim gibi pek çok başlık yer alıyor.

2050 vizyonu, uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte hazırlanan kalkınma politikaları ve strateji belgelerini dikkate alarak, onları daha ileriye taşıyacak bir bakış açısıyla hazırlanıyor. Bu doğrultuda Vizyon 2050 Ofisi, İstanbul’un bugünü ve yarını için şu ilkeleri öne çıkarıyor:

 

  • Eşit ve Adil
  • Demokratik
  • Dayanıklı
  • Refah yaratan
  • Korumacı
  • Şeffaf