İstanbul’un 2050 vizyonunu hazırlama çalışmaları 2020’nin ilk aylarıyla birlikte başladı. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın daveti ile İBB yöneticileri, akademisyenler ve uzmanlar 21 Ocak 2020 tarihinden itibaren bir dizi toplantı yaptılar. Bu toplantılarda, Vizyon 2050 Ofisi’nin yenilikçi bir yaklaşımla nasıl yapılanması gerektiği tartışıldı. Bu tartışmanın, İstanbul hakkında araştırmaları ve çalışmaları olan akademik çevreler ile paylaşılması ve onların önerileri ile geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, 7 Şubat 2020 tarihinde iki oturum halinde Arama Konferansı düzenlendi. 80’in üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen Arama Konferansı kapsamında aktarılan düşünceler, Vizyon 2050 Ofisi’nin yapılanmasına ışık tuttu.

Bu yapılanma doğrultusunda Temmuz 2020’de başlayan İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının hazırlık süreci şu beş temel aşamadan oluşacak: Temel ilkelerin belirlenmesi; kentsel mevcut durum analizi raporunun hazırlanması; önceliklendirilmiş sorunlar çerçevesinde politika ve stratejiler ile eylem ve projelerin belirlenmesi; izleme ve geri bildirim. 

Bütün bu sürecin her aşaması kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, araştırma kurumları, meslek örgütleri, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, araştırmacılar ve 16 milyon İstanbullu ile birlikte yürütülecek. Azami katılım sağlamak için çalıştaylar ve toplantıların yanında çevrimiçi anketler hazırlanacak, her türlü yorum için internet sitemizdeki Serbest Kürsü bölümü açık kalacak.

İki yıl sürecek ve kentin paydaşlarıyla birlikte oluşturacağımız İstanbul Vizyon 2050 çalışmasının aşamalarını aşağıdaki şemadan inceleyebilirsiniz.