Arama

Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentTema

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Çevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Kentin İklim değişikliğine uyum Kapasitesini ve Yurttaşların İklim Krizi Mücadelesine Katılımını ArtırmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Etkin ve Kapsayıcı HareketlilikTema

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriTema

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Yeşil Dönüşümü SağlamakAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Hava kalitesinin artırılmasına yönelik emisyon azaltım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Enerji verimliliğinin sağlanması ve tüketimin azaltılması, enerji üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Sektörlerin yeşil dönüşüm ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik desteklenmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Mevcut yapıların karbon ayak izinin azaltılması ve yeni yapıların düşük karbonlu yapı olarak inşa edilmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

İklim risklerine karşı kentsel olanakların ve altyapının kırılganlığının azaltılması ve uyum kapasitesinin artırılmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Kent içi yutak alanların artırılması ve kent peyzajının iklim uyumlu hale getirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İklim krizinin etkilerine karşı kültürel mirasın korunması ve iklim krizi ile mücadelede rolünün güçlendirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İklim risklerine karşı gıda tedarik süreçlerinde kırılganlığın azaltılması, kentsel tarım alanlarının aktif olarak kullanılmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Yurttaşların çevresel farkındalıklarının artırılmasıyla iklim krizi mücadelesine katılımının sağlanmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İstanbul iklim hareketini güçlendirmek üzere sivil alanın desteklenmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Toplumun çok boyutlu iklim krizi etkilerine karşı kırılganlıklarının belirlenmesi ve azaltılmasıHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

İklim risklerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin önleyici sağlık uygulamalarıyla azaltılmasıHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Etkin Atık Yönetimiyle Kentin Atık Miktarını AzaltmakAmaç

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

İklim krizi etkileri ve uyum politikaları doğrultusunda ortaya çıkabilecek ekonomik eşitsizliklerin giderilmesiHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

İklim adaletini sağlamak üzere 1 ve dengeleyici mekanizmaların hayata geçirilmesiHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Başta kırılgan gruplar olmak üzere, istihdamın 1 dönüşümünün sağlanmasıHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7