Arama

Kentin İklim değişikliğine uyum Kapasitesini ve Yurttaşların İklim Krizi Mücadelesine Katılımını ArtırmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Eşit ve Özgür ToplumTema

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Kültürel Mirası Korumak, Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlarla Kentsel Yaşamla Bağını GüçlendirmekAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Çevre yönetimi kapasitesinin artırılması ve katılımcı yönetişim mekanizmalarının kurulmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Yurttaşların çevresel farkındalıklarının artırılmasıyla iklim krizi mücadelesine katılımının sağlanmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İstanbul iklim hareketini güçlendirmek üzere sivil alanın desteklenmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Gençlerin Karar Süreçlerine Katılımını Artırmak ve Potansiyelini Gerçekleştirebileceği Becerileri KazandırmakAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Girişimleri ve yaratıcılığı destekleyen fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kente özgü bir fonun oluşturulmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Sivil Alanı ve Toplumsal Dayanışmayı GüçlendirmekAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13