Arama

Üretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

İleri teknoloji ve bilgiye dayalı yeni yatırımlar için teşvik edici ve kolaylaştırıcı iş ortamının sağlanmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

İstanbul'un yaratıcılık ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesiHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

İstanbul'un Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısının güçlendirilmesiHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Küresel ve yerel ölçekte bilgi akışını destekleyecek arayüz ve ağların desteklenmesiHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Üretim, Ar-Ge ve yenilikçilik aktörleri arasında iş birliğini ve etkileşimi geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

KOBİ'ler öncelikli olmak üzere tüm firmaların yeni teknolojilere uyumunun sağlanmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Girişimlerin ve yaratıcı aktörlerin ulusal ve uluslararası bilgi ağlarına ve pazara erişim imkânlarının geliştirilmesiHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Mekânsal ve sektörel olarak ilişkili aktörler arasındaki etkileşimin ve iş birliğinin geliştirilmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Doğal ve kültürel potansiyelleri ve sektörel çeşitliliği desteklemek üzere yerel üretimin ve üreticilerin desteklenmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13