Arama

Dönüştüren ve Dayanıklı EkonomiTema

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Üretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

İstanbul'u Yenilikçi ve Yaratıcı Girişimler İçin Çekim Merkezi Haline GetirmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

İşgücünün Dönüşüm Süreçlerine Adaptasyonunu ve İstihdamın Kapsayıcılığını ArtırmakAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Her Yaştan Bireyin Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Becerileri Kazanacağı Eğitim Hizmetlerine Erişimini SağlamakAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Kültürel Mirası Korumak, Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlarla Kentsel Yaşamla Bağını GüçlendirmekAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

İleri teknoloji ve bilgiye dayalı yeni yatırımlar için teşvik edici ve kolaylaştırıcı iş ortamının sağlanmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

İstanbul'un yaratıcılık ve yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesiHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

İstanbul'un Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısının güçlendirilmesiHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilik kültürünün geliştirilmesi ve toplumda yaygınlaştırılmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Yenilikçi ve yaratıcı girişimleri destekleyen ve etkileşimlerini artıran odakların oluşturulmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Yenilikçi girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik edici ve kolaylaştırıcı yasal ve yönetsel çerçevenin geliştirilmesiHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11