Arama

Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentTema

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Yapılaşmış çevrenin genişlemesini kontrol altında tutan tampon bölgenin oluşturulmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Çevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Su havzalarının, yer üstü ve yer altı su kaynaklarının korunmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Kentin İklim değişikliğine uyum Kapasitesini ve Yurttaşların İklim Krizi Mücadelesine Katılımını ArtırmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Bütünleşik ve Akıllı Altyapı SistemleriTema

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Hava kalitesinin artırılmasına yönelik emisyon azaltım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Sıfır atık yaklaşımının benimsenerek atık oluşumunun kaynağında azaltılması, yeniden kullanımın ve geri dönüşümün artırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Işık kirliliğinin azaltılmasına yönelik çevre dostu ışıklandırma sistemlerinin kullanılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik uygulamaların ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Farklı sektörlerin ve kentsel kullanımların toprak kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerinin izlenmesi ve azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Deniz ve kıyılardaki kirliliğin etkin atık yönetimiyle azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Çevre yönetimi kapasitesinin artırılması ve katılımcı yönetişim mekanizmalarının kurulmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Yurttaşların çevresel farkındalıklarının artırılmasıyla iklim krizi mücadelesine katılımının sağlanmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İstanbul iklim hareketini güçlendirmek üzere sivil alanın desteklenmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İklim risklerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerinin önleyici sağlık uygulamalarıyla azaltılmasıHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Etkin Atık Yönetimiyle Kentin Atık Miktarını AzaltmakAmaç

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

İklim adaletini sağlamak üzere 1 ve dengeleyici mekanizmaların hayata geçirilmesiHedef

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7