Arama

Üretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Ekonomik Çeşitliliği ve Sektörler Arası Etkileşimi GeliştirmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Bütünleşik Ulaşım Sistemleriyle Erişilebilir ve Konforlu Yolculuk SağlamakAmaç

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Ulaşım Sistemlerinde Kapsayıcılığı SağlamakAmaç

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Yenilikçi Teknolojilerle Altyapı Sistemlerinde Koordinasyon ve Verimliliği ArtırmakAmaç

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Enerji Üretimi ve Tüketiminde Yenilenebilir Enerjinin Payını ArtırmakAmaç

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

İleri teknoloji ve bilgiye dayalı yeni yatırımlar için teşvik edici ve kolaylaştırıcı iş ortamının sağlanmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

İstanbul'un Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısının güçlendirilmesiHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Üretim, Ar-Ge ve yenilikçilik aktörleri arasında iş birliğini ve etkileşimi geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

KOBİ'ler öncelikli olmak üzere tüm firmaların yeni teknolojilere uyumunun sağlanmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Sivil Alanı ve Toplumsal Dayanışmayı GüçlendirmekAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Mekânsal ve sektörel olarak ilişkili aktörler arasındaki etkileşimin ve iş birliğinin geliştirilmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Doğal ve kültürel potansiyelleri ve sektörel çeşitliliği desteklemek üzere yerel üretimin ve üreticilerin desteklenmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13