Arama

Çevreyi Koruyan ve Değişen İklime Uyumlu KentTema

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Çevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Yeşil Dönüşümü SağlamakAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Hava kalitesinin artırılmasına yönelik emisyon azaltım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Enerji verimliliğinin sağlanması ve tüketimin azaltılması, enerji üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Sektörlerin yeşil dönüşüm ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik desteklenmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Mevcut yapıların karbon ayak izinin azaltılması ve yeni yapıların düşük karbonlu yapı olarak inşa edilmesiHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Kent içi yutak alanların artırılması ve kent peyzajının iklim uyumlu hale getirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İklim krizinin etkilerine karşı kültürel mirasın korunması ve iklim krizi ile mücadelede rolünün güçlendirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Küresel ve Bölgesel Bağlantıları Güçlü, Çevreyle Uyumlu İnsan ve Yük Hareketliliğini SağlamakAmaç

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9