Arama

Yapılaşmış çevrenin genişlemesini kontrol altında tutan tampon bölgenin oluşturulmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı MekânlarTema

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Kentin Biyo-kültürel Alanlara Yayılmasını Engellemek, Nitelikli Kentsel Yapılı Çevre OluşturmakAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Canlı Kentsel Yaşamı Destekleyen Dinamik Kamusal Mekânları GeliştirmekAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Bütün Toplumsal ve Kültürel Grupların Özgünlükleriyle Birlikte Yaşayabilmesine İmkân SağlamakAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13