Arama

Ekonomik Çeşitliliği ve Sektörler Arası Etkileşimi GeliştirmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Üretim, Ar-Ge ve yenilikçilik aktörleri arasında iş birliğini ve etkileşimi geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Mekânsal ve sektörel olarak ilişkili aktörler arasındaki etkileşimin ve iş birliğinin geliştirilmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Farklı kurumlar, sektörler ve ekonomi paydaşlarının ulusal ve uluslararası diyalog ve iş birliği imkânlarının artırılmasıHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13