Arama

İstanbul'u Yenilikçi ve Yaratıcı Girişimler İçin Çekim Merkezi Haline GetirmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Girişimleri ve yaratıcılığı destekleyen fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kente özgü bir fonun oluşturulmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Girişimlerin ve yaratıcı aktörlerin ulusal ve uluslararası bilgi ağlarına ve pazara erişim imkânlarının geliştirilmesiHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilik kültürünün geliştirilmesi ve toplumda yaygınlaştırılmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Yenilikçi ve yaratıcı girişimleri destekleyen ve etkileşimlerini artıran odakların oluşturulmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Gençlerin ve kadınların girişimcilik kapasitelerinin artırılması ve desteklenmesiHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Yeni girişimlerin sürekliliği ve ölçek büyütme kapasitelerinin artırılmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Sosyal girişimciliğin, kooperatiflerin ve ekonomik dayanışma ağlarının ekonominin aktörü olarak güçlendirilmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13