Arama

Üretimi Bilgi, Teknoloji ve İnovasyon Ağırlıklı Olarak DönüştürmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Ekonomik Çeşitliliği ve Sektörler Arası Etkileşimi GeliştirmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Yeşil Dönüşümü SağlamakAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

İleri teknoloji ve bilgiye dayalı yeni yatırımlar için teşvik edici ve kolaylaştırıcı iş ortamının sağlanmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Üretim, Ar-Ge ve yenilikçilik aktörleri arasında iş birliğini ve etkileşimi geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Doğal ve kültürel potansiyelleri ve sektörel çeşitliliği desteklemek üzere yerel üretimin ve üreticilerin desteklenmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Sosyal girişimciliğin, kooperatiflerin ve ekonomik dayanışma ağlarının ekonominin aktörü olarak güçlendirilmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13