Arama

Çevre Kirliliğini ve Sera Gazı Emisyonlarını AzaltmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Endemik ve tehlike altındaki türler başta olmak üzere biyoçeşitliliğin envanterinin çıkarılması ve buna dair uluslararası farkındalık yaratılmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Enerji verimliliğinin sağlanması ve tüketimin azaltılması, enerji üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Sağlıklı Yaşam Koşullarını Geliştirmek ve Nitelikli Sağlık Hizmetlerine Erişim SağlamakAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Çevre dostu ulaşımın yaygınlaştırılması ve ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Gürültü kirliliğinin azaltılmasına yönelik uygulamaların ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Farklı sektörlerin ve kentsel kullanımların toprak kirliliği üzerindeki olumsuz etkilerinin izlenmesi ve azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Deniz ve kıyılardaki kirliliğin etkin atık yönetimiyle azaltılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Yurttaşların çevresel farkındalıklarının artırılmasıyla iklim krizi mücadelesine katılımının sağlanmasıHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Hayatın Her Alanında ve Her Düzeyde SağlamakAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13