Arama

İyi Yaşam Sağlayan Canlı ve Duyarlı MekânlarTema

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

İstanbulluların Aktif Katılımıyla Kenti Sanat ve Kültür Alanında Odak Hâline GetirmekAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Canlı Kentsel Yaşamı Destekleyen Dinamik Kamusal Mekânları GeliştirmekAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Kültürel Mirası Korumak, Yaratıcı ve Yenilikçi Yaklaşımlarla Kentsel Yaşamla Bağını GüçlendirmekAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

İklim krizinin etkilerine karşı kültürel mirasın korunması ve iklim krizi ile mücadelede rolünün güçlendirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Bütün Toplumsal ve Kültürel Grupların Özgünlükleriyle Birlikte Yaşayabilmesine İmkân SağlamakAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13