Arama

Yapılaşmış çevrenin genişlemesini kontrol altında tutan tampon bölgenin oluşturulmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Su havzalarının, yer üstü ve yer altı su kaynaklarının korunmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Kentin Biyo-kültürel Alanlara Yayılmasını Engellemek, Nitelikli Kentsel Yapılı Çevre OluşturmakAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Yaşam Kalitesini Yükseltmek Üzere Kentsel Mekânın Dengeli Gelişimini SağlamakAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7