Arama

Üretim, Ar-Ge ve yenilikçilik aktörleri arasında iş birliğini ve etkileşimi geliştirecek mekanizmaların oluşturulmasıHedef

temadetay-etkin_ve_kapsayici_hareketlilik-1-9

Girişimleri ve yaratıcılığı destekleyen fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve kente özgü bir fonun oluşturulmasıHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11

Yenilikçi girişimciliği ve yaratıcılığı teşvik edici ve kolaylaştırıcı yasal ve yönetsel çerçevenin geliştirilmesiHedef

temadetay-butunlesik_ve_akilli_altyapi_sistemleri-1-11