Arama

İstanbulluların Aktif Katılımıyla Kenti Sanat ve Kültür Alanında Odak Hâline GetirmekAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Sağlıklı Yaşam Koşullarını Geliştirmek ve Nitelikli Sağlık Hizmetlerine Erişim SağlamakAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Her Yaştan Bireyin Potansiyelini Ortaya Çıkaracak Becerileri Kazanacağı Eğitim Hizmetlerine Erişimini SağlamakAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İstanbulluların Konforlu ve Ödenebilir Konuta Erişimini SağlamakAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Uluslararası Standartlarda Spor Altyapısını Geliştirmek, Sporun Yaşam Biçimi Olarak Benimsenmesini SağlamakAmaç

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

Yaşam Kalitesini Yükseltmek Üzere Kentsel Mekânın Dengeli Gelişimini SağlamakAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7

Yaşlanan Nüfusun Bağımsız Yaşayabilmesini, Kentsel Yaşama Aktif Katılabilmesini SağlamakAmaç

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13