Arama

Doğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve OnarmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Yapılaşmış çevrenin genişlemesini kontrol altında tutan tampon bölgenin oluşturulmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Su havzalarının, yer üstü ve yer altı su kaynaklarının korunmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Tahrip olmuş dere, göl gibi sulak alanların yeniden ekosisteme kazandırılmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Öncelikle Kuzey Ormanları olmak üzere parçalanmış ekosistemlerin bütünleştirilmesiHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Sıfır atık yaklaşımının benimsenerek atık oluşumunun kaynağında azaltılması, yeniden kullanımın ve geri dönüşümün artırılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Işık kirliliğinin azaltılmasına yönelik çevre dostu ışıklandırma sistemlerinin kullanılmasıHedef

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3