Arama

Ekonomik Çeşitliliği ve Sektörler Arası Etkileşimi GeliştirmekAmaç

temadetay-donusturen_ve_dayanikli_ekonomi-1-3

Doğal ve kültürel potansiyelleri ve sektörel çeşitliliği desteklemek üzere yerel üretimin ve üreticilerin desteklenmesiHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13

Farklı kurumlar, sektörler ve ekonomi paydaşlarının ulusal ve uluslararası diyalog ve iş birliği imkânlarının artırılmasıHedef

temadetay-esit_ve_ozgur_toplum-1-13