Arama

Doğal Değerleri Korumak, İyileştirmek ve OnarmakAmaç

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Ekosisteminin unsuru ve kent kültürünün parçası olan tüm canlıların tanınması ve korunmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Göçmen ve ziyaretçi türler başta olmak üzere kuş türlerinin kent içerisindeki beslenme ve dinlenme alanlarının muhafaza edilmesiHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Endemik ve tehlike altındaki türler başta olmak üzere biyoçeşitliliğin envanterinin çıkarılması ve buna dair uluslararası farkındalık yaratılmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Kentin Biyo-kültürel Alanlara Yayılmasını Engellemek, Nitelikli Kentsel Yapılı Çevre OluşturmakAmaç

temadetay-iyi_yasam_saglayan_canli_ve_duyarli_mekânlar-1-7