Arama

Yapılaşmış çevrenin genişlemesini kontrol altında tutan tampon bölgenin oluşturulmasıHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Öncelikle Kuzey Ormanları olmak üzere parçalanmış ekosistemlerin bütünleştirilmesiHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Göçmen ve ziyaretçi türler başta olmak üzere kuş türlerinin kent içerisindeki beslenme ve dinlenme alanlarının muhafaza edilmesiHedef

temadetay-cevreyi_koruyan_ve_degisen_iklime_uyumlu_kent-1-1

Kent içi yutak alanların artırılması ve kent peyzajının iklim uyumlu hale getirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5

İklim krizinin etkilerine karşı kültürel mirasın korunması ve iklim krizi ile mücadelede rolünün güçlendirilmesiHedef

temadetay-herkes_icin_erisilebilir_ve_adil_kentsel_olanaklar-1-5