Hazırlık süreci: Katılım Planlaması ve Kentsel Durum Analizi

İstanbul Vizyon 2050 Strateji Belgesinin tüm aşamalarında hayata geçirilmek üzere, bilimsel veri temelli, geniş katılım ve ortak akılla hareket eden, şeffaflığı merkezine alan bir yaklaşım doğrultusunda; tüm İstanbulluları birlikte planlamaya davet eden bir katılım süreci planlanmıştır. Kentsel durum analizi sürecinde İstanbul’u anlamak, çok boyutlu değerlendirmek ve geliştirilecek politikalara bilimsel temel sağlamak üzere; 17 konu başlığı çerçevesinde, küresel ve ulusal konum, riskler, sorun ve ihtiyaçlar, potansiyeller ve fırsatlar veriye dayalı olarak analiz edilmiştir