Think Tank 4.0 Çevre ve Sosyal Adalet için Teknoloji

Oluşturulma Tarihi 19 Ekim 2020

Viveka İnkübasyon Merkezi’nin organize ettiği, Teknoloji firmaları (startuplar), yerel yönetimler, STKlar, özel şirketler ve kamu kurumları ile geleceğin teknolojilerinin sürdürülebilirlik, çevre ve sosyal adalet kavramlarına etkisinin konuşulduğu, Think Tank 4.0: Çevresel ve Sosyal Adalet İçin Teknoloji & Girişimcilik online etkinliğine İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi’nden Teknoloji, Yenilik ve Akıllı Şehircilik uzmanı Melike Akkaya konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte startuplar çevre ve sosyal adalet için neler yapabilir, yerel yönetimler ve kamu kurumlarının rolü ne olmalıdır özel şirketler çevre ve sosyal adalet sağlayacak teknolojiler için neler yapıyorlar ve STK'lar bu alandaki ihtiyaçları nasıl tanımlıyorlar, farkındalığı nasıl arttırıyorlar gibi sorulara cevap arandı. İstanbul Planlama Ajansı ve Vizyon 2050 Ofisi’nin tanıtımı yapılarak süreci, çalışmaları ve projelerinden bahsedildi ve daha sonra çevresel adalet kavramının kapsamı, önemi ve döngüsellik, sıfır atık, yenilenebilir enerji ve katılımcılık perspektiflerinden değerlendirilmesi yapılarak etkinliğe katkıda bulunuldu.