Dünya Su Günü: Can Suyunu Koru!

Dünya Su Günü: Can Suyunu Koru!

Oluşturulma Tarihi 22 Mart 2021

Yazar Buşra Bingöl

2021 Dünya Su Günü
UN-Water (Birleşmiş Milletler-Su) organizasyonu tarafından koordine edilen, üye ve ortaklar tarafından yönetilen Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde su kullanımına dikkat çekiyor. İlki 1993 yılında gerçekleşen Dünya Su Günü ile, küresel su kriziyle mücadele etmek amacıyla harekete geçerek temiz suya erişimi olmayan 2,2 milyar insan hakkında farkındalık yaratılması hedefleniyor. Bu yılki teması “Suya Değer Vermek (Valuing Water)” olarak belirlenen bu günde, gelecek yıl “Yeraltı Suyu (Groundwater)” temasıyla su kullanıma dikkat çekilmesi planlanıyor

Dünya Su Günü'nde Neler Oluyor?
Sosyal medyada yapılan 2021 yılı su kampanyasında, 22 Mart tarihine kadar gerek bireysel gerekse de çeşitli kuruluşlar tarafından “Suya Değer Vermek” teması çerçevesinde, insanların su kullanımına nasıl değer verdiklerine dair içerik üretiliyor. İnsanları, suyun değeri hakkındaki hikayelerini, düşüncelerini ve deneyimlerini tek seferde paylaşmaya teşvik etmek amacıyla başlatılan #Water2Me etiketi altında toplanan görüşler, derleme yapıldıktan sonra yine sosyal mecrada yayınlanacak. Ayrıca, UN-Water tarafından kampanya doğrultusunda, karar vericilere politika öneren Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu’nun Mart ayında yayınlanması öngörülüyor. Ayrıca Türkiye’de 11 büyükşehir belediyesi 22-23 Mart tarihlerinde Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi'nde bir araya geliyor. Youtube’dan canlı yayınlanan zirvede, dünyanın farklı kentlerinden yerel yönetim, akademi ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarından uzmanlar, sürdürülebilir su yönetimini tartışıyor. 

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 6: Temiz Su ve Sanitasyon
Dünya Su Günü’nün hedeflerinden biri 6. Sürdürülebilir Kalkınma Amacı doğrultusunda 2030 yılına kadar herkesin temiz su ve sanitasyona ulaşmasını desteklemektir. Giderek artması beklenen su kıtlığını ve etkilerini azaltmak için su döngüsünü ve sucul ekosistemleri korumak zorundayız. Buna ek olarak su verimliliğini artırmak ve gelişen teknoloji ile arıtma sistemlerinin iyileştirilmesi ile güvenli ve erişilebilir içme suyu sağlanmasında hem ulusal hem de uluslararası işbirliklerinin kurulması gereklidir. 

Suya Erişim Adaleti
Dünya genelinde insanların %40’ından fazlasını etkileyen su yoksunluğu, artan kuraklık ve çölleşme ile birleştiğinde kırılganlık yaratıyor. 2050’ye kadar, her dört insandan en az birinin su krizinden etkileneceği tahmin edilmesinden hareketle herkes için erişilebilir su ve atıksu hizmetlerini ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına almak büyük önem taşıyor. Sosyo-ekonomik kırılganlığın ve kentsel dayanıklılığın düşük olduğu bölgelerde suya erişim adaletinin sağlanması, en temel yaşam haklarından biri olan su hakkı farkındalığı konusunda birey/kurum fark etmeksizin herkese önemli görevler düşüyor. 

İstanbul’da Su Yönetimi
Su ihtiyacı giderek artan İstanbul’da da su krizinin ve iklim krizinin etkileri toplumsal, ekonomik ve ekolojik bağlamda giderek derinleşiyor. Nüfusun giderek artması, suya erişimi zorlaştırıyor, doğal su kaynaklarını yetersiz kılıyor ve şehir çeperindeki su kaynaklarından su getirme zorunluluğu doğuyor. Ayrıca yerleşmenin su havzalarına doğru büyümesi ve kentleşme baskısı sonucunda ekolojik tahribat yaşanıyor. Bilinçsiz su ve atık yönetimi ise su varlıklarında azalma ve kirlenmeye neden oluyor. Tüm bunlardan dolayı, İstanbul’un 2050 vizyonunda, su krizi ve su kırılganlığına karşı acil önlemler ile mekansallaşmış, önleyici ve onarıcı çevre politikaların geliştirmesi kent ölçeğinde büyük önem taşıyor. Vizyon 2050 Ofisi olarak suya değer veriyor, herkesi can suyumuzu korumaya davet ediyoruz.

Görsel: Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporu