Eğitim Politikaları, Sosyal Politikalar ve Yoksullukla Mücadele

Bu başlıkta toplumun tüm kesimlerinin, sosyal refah sisteminden eşit derecede pay almasını sağlayacak yerel stratejiler oluşturulması hedeflenmektedir. Özellikle daha kırılgan kategoride tanımlanan çocuklar, gençler, yaşlılar, engelliler, sağlık sorunu olanlar, madde bağımlıları, kadınlar, göçmenler gibi sosyal risk grupları önceliklendirilerek kent içindeki sosyal adaletin sağlanması amaçlanmaktadır. Yoksullukla mücadele kapsamında hak temelli yaklaşım ile sisteme bağımlı kılmayan esaslı çözüm mekanizmaları geliştirilmesi, engellilerin toplumsal hayata kazandırılması, yaşlı bakım ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk ve gençlerin korunması, sosyal dışlanma ve ayrımcılıkla mücadele, tüm kent halkının kaliteli eğitime erişimi için gerekli olan politikaların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam 0 yayın bulundu.