Toplumsal Cinsiyet Politikaları

Toplumsal cinsiyet politikaları başlığı toplum tarafından yaratılan kadınlık - erkeklik rolleri ve bu roller nedeniyle ortaya çıkan eşitsizlikleri, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle yaşanan ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik politikalar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda ele alınması düşünülen konular arasında karar mekanizmaları ve temsiliyette eşitlik, kentsel hizmetlere erişimde eşitlik, cinsiyet ve cinsel yönelim temelli şiddete karşı mücadele, istihdam politikaları ve çalışma hayatında eşitlik, barınma hakkı temelinde eşitlik gibi başlıklar bulunmaktadır. Bu çerçevede kadınların ve LGBTİ+’ların deneyimledikleri sorunların tespit edilmesi ve tespit edilen sorunların çözümüne yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 1 yayın bulundu.


Toplumsal Cinsiyet Politikaları

SÖYLEŞİ: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Leyla Soydinç, Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği’nden Berfu Şeker ve Eşik Platformu üyesi avukat Selin Nakıpoğlu ile kadına yönelik şiddet ve mücadele yolları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.