Mekansal Organizasyon ve Gelişme Stratejileri

Bu başlık altında İstanbul’un 2000’li yıllar boyunca gelişimini etkileyen hukuki süreçler, yetki karmaşaları ve planlar arasındaki süreksizlikler ve problemler ele alınacaktır. Bu kapsamda metropoliten alanlardaki fizik mekânı doğrudan etkileyen hukuksal değişimler ve bunların etkileri değerlendirilecektir. Söz konusu hukuksal çerçevede 5216 sayılı Büyükşehir Yasası (2004), 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun (2012), 6292 sayılı Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanun (2012) benzeri kanunlar incelenecektir. Ayrıca başta 2009 İstanbul Çevre Düzeni Planı olmak üzere geçmiş yıllarda hazırlanan ancak uygulamaya geçemeyen şehir planları, süreç içerisinde kentsel gelişimi yönlendiren faktörler, ortaya çıkardığı problemler ile incelenecektir.

Toplam 2 yayın bulundu.


Mekansal Organizasyon ve Gelişme Stratejileri

Webinar: Columbia Global Centers - 15 Dakikalık Şehir

Columbia Global Centers'ın düzenlediği 15 dakikalık şehirler konulu panelde Vizyon 2050 ekibinden Müge Yorgancı moderatör oldu.

Mekansal Organizasyon ve Gelişme Stratejileri

İstanbul Metropoliten Alan Plan Süreçleri

Yaşadığı dönüşüm, sadece yakın çevresini değil bütün Türkiye’yi etkileyen İstanbul, istikrarlı ve bütüncül bir üst ölçekli planlama geçmişine sahip değil. Kentin son 40 yıldaki planlama geçmişi kesintilerle, yeniden başlangıçlarla, iptallerle, birbirinden kopuk girişimlerle dolu. Bu noktada stratejik plan yaklaşımı ile gerçekleştirilecek “İstanbul Vizyon 2050” çalışması bütün bu geçmişi göz önüne alarak hazırlanacak.