İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

İklim krizine ilişkin araştırmalara göre İstanbul’da sıcaklık ve yağış rejimleri düzensizleşecek; azalan yağışların, artan sıcaklık ve kuraklığın etkisi artacak; sel, su baskını ve toprak kayması gibi afetler sıklaşacak; imalat sanayi, tarımsal üretim ve altyapı sekteye uğrayacak; dezavantajlı kesimlerin kırılganlıkları artacaktır. Bu başlıkta, İstanbul’u iklim krizine karşı dayanıklı hale getirmek, ekolojik yıkımı durdurmak amacıyla politika ve strateji önerileri geliştirilecektir. Biyokültürel koruma ve iklim adaleti perspektifiyle, İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı’nın güncellenmesi, etki azaltım ve uyum faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

Toplam 8 yayın bulundu.


İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

Dünya Su Günü: Can Suyunu Koru!

UN-Water (Birleşmiş Milletler-Su) organizasyonu tarafından koordine edilen, üye ve ortaklar tarafından yönetilen Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde su kullanımına dikkat çekiyor.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

Söyleşi: Prof. Heathcott ile Ayrıyken Bir Arada Yaşamak

The New School Üniversitesi'nden Profesör Joseph Heathcott ile "Kozmopolisi Ararken: Ayrıyken Bir Arada Yaşamak” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

SÖYLEŞİ: Meclis’e sunulması beklenen hayvan hakları yasası

Vizyon 2050 ekoloji ve iklim krizi uzmanı Mine Yıldırım, Meclis'e sunulması beklenen hayvan hakları yasası hakkında Medyascope’a konuştu.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

İstanbul’da Kuraklık, Yağışlar ve Su Krizi

Su ekosistemlerini koruma faaliyetleri gibi su krizini önleme çalışmalarını iklim konusuyla birlikte ele almak Türkiye ve özellikle İstanbul için kaçınılmaz bir sorumluluk olarak öne çıkıyor.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

Mine Yıldırım: "Hayvanseverlik, bu şehrin kültürel miraslarından"

Mine Yıldırım İST derginin dördüncü sayısında ""Hayvansız şehir olmaz, olamaz" diyor

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020 Araştırması: Kısıtlar ve Fırsatlar

İklim Haber ve KONDA Araştırma tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı 2020” araştırması sonuçlandı. Araştırmanın sonuçları, Türkiye’de iklim krizine dair toplumsal algıyı, iklim aciliyeti ve adaleti kavramlarının toplumda nasıl bir yer edinmiş olduğunu, ekonomiden gündelik hayata pek çok alanda değişiklik gerektiren bir dönüşümün zorluklarına ilişkin verdiği ipuçları bakımından önemli.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

SALGIN Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek

Tellekt Yayınlarından çıkan Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek adlı derleme, Türkçede Covid-19 salgınıyla ilgili yayımlamış ilk ve en kapsamlı kaynak.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

İstanbul’un Sokak Köpekleri

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları uzmanı Mine Yıldırım, İstanbul Araştırma Enstitüsü’nde “Şiddet ile İhtimam Arasında: İstanbul’un Sokak Köpekleri” başlıklı bir konuşma yaptı.