Sektörel Çözümler: Sanayi, Hizmetler, Turizm ve Yaratıcı Sektörler

İstanbul’un bugünkü ekonomik yapısını ve çeşitliliğini çözümlemek ve geleceğe ilişkin öngörüleri geliştirebilmek için sektör odaklı çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu sektörlerin kent ekonomisine etkisi, istihdam yapısı, mekansal kullanım ve değişim eğilimleri ele alınacaktır. Sanayi sektöründe kirletici sanayilerin kent merkezlerinden uzaklaştırılması ve kontrol altına alınması, yüksek katma değerli sektörlerin desteklenmesi, küçük sanayiye yönelik planlı ve düzenli mekansal düzenlemeler araştırılacaktır. Hizmetler sektöründe kalite standartlarının artırılmasına hedeflenirken 2050 yılının gerçeklerini referans alan, sürdürülebilir, İstanbul’un taşıma kapasitesine uygun ve kitlesel olmayan bir turizmin desteklenmesi için strateji ve eylemler geliştirilecektir. Yaratıcı sektörler ise İstanbul’un gelecek vizyonunun temel belirleyicilerinden biri olarak geliştirilmek üzere çalışılacaktır.

Toplam 1 yayın bulundu.


Sektörel Çözümler: Sanayi, Hizmetler, Turizm ve Yaratıcı Sektörler

İstanbul'da Sanayisizleşme

İstanbul Planlama Ajansı Enstitü İstanbul tarafından düzenlenen ”Lisansüstü Söyleşileri”nin ilkinde İstanbul’da sanayisizleşme tartışıldı.