Kültür Politikaları

İstanbul’un bugünkü kültür sanat kimliğinin 2050 yılına nasıl evrileceği başlı başına çok önemli bir konudur. Kültür ve sanat hizmetlerini tüm metropolde adil bir şekilde erişilebilir kılmak Vizyon 2050 çalışmasının en önemli hedeflerinden biridir. Oluşturulacak kültür politikalarının temelinde İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, sosyo-ekonomik zenginliğini yansıtacak bir çerçeve temel alınacak, İstanbulluların kent aidiyetini sağlamlaştırmak hedeflenecektir. Ayrıca kültürler arası ayrımcılıkla mücadele politikaları ve araçları geliştirilecektir. Bu çerçevede kentin her bölgesinde, her kesimine değecek uygulamalar gerçekleştirilecek ve böylece İstanbul’un \"buluşma noktası\" kimliğinin altı çizilecektir. Genç nüfusun egemen olduğu bir dünyada giderek yaşlanan İstanbul’un kültür politikalarının nasıl olması gerektiği sorgulanacaktır.

Toplam 0 yayın bulundu.