Katılımcı Demokratik Yönetim Politikaları

Bu başlık altında İstanbul’un bugünü değerlendirilip yarını için öneriler geliştirilirken en önemli ilkelerden biri olan katılımcılık ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi yönünde politikalar geliştirilecektir. Öncelikle mevcut kent hareketleri incelenecek, kentlilerin talep ve beklentileri araştırılacaktır. Söz konusu taleplerin uygulanması için yerel yönetim katılım süreçlerinin analizi yapılacak ve bu süreçlerin geliştirilmesi için de yenilikçi katılım mekanizmaları kullanılacaktır. Sonuç olarak bu çalışmayla demokratik ve katılımcı bir kentin inşasına yönelik etkin ve uygulanabilir katılım araçlarının önerilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 0 yayın bulundu.