Kırsal Alanlar, Tarım Politikaları ve Sağlıklı Gıdaya Erişim

İstanbul orman alanları ve tarım alanlarını kapsayan kırsal alanlar 1980’li yıllardan bu yana kuzeye genişlemenin ve mega projelerin tehdidi altındadır. Bu çalışmayla başta tarım, günübirlik turizm ve rekreasyon özellikleri ön plana çıkartılarak İstanbul’un kırsal alanlarının korunması ve bu alanlara kırsal kimliğinin geri kazandırılması yönünde politikalar geliştirilecektir. Ayrıca sağlıklı ve ekolojik tarım ürünlerine uygun maliyetle erişimin sağlanmasıyla farklı kesimlerin gıda ihtiyacına çözümler önerilecektir. Bu kapsamda alternatif tarım ve turizm uygulamaları, organik tarım, kent bostanları, kooperatifleşme, toplulaştırma politikaları, köy pazarları, üreticiden tüketiciye gıda tedarikinin kısaltılması ve İstanbul’un tarımsal kapasitesinin artırılması gibi politikalar tartışılacaktır.

Toplam 4 yayın bulundu.


Kırsal Alanlar, Tarım Politikaları ve Sağlıklı Gıdaya Erişim

Röportaj: “Kısa tedarik zinciri kurmada yerel yönetimlerin şansı fazla”

Vizyon 2050 Ofisi tarım ve gıda politikaları uzmanı Berkan Özyer, CHP Yerel Yönetimler yayını olan haftalık “Belediye Bülteni”ne röportaj verdi.

Kırsal Alanlar, Tarım Politikaları ve Sağlıklı Gıdaya Erişim

SÖYLEŞİ: Kentlerde Gıda Güvencesi ve Gıdaya Erişim

Vizyon 2050 Ofisi tarım-gıda politikaları uzmanlarından Berkan Özyer, ODTÜ Mezunları Derneği Ekolojik Tarım söyleşi serisine konuk oldu.

Kırsal Alanlar, Tarım Politikaları ve Sağlıklı Gıdaya Erişim

SÖYLEŞİ: Prof. Elver ve Prof. Koç ile Kentlerde Gıda Hakkı ve Güvencesi

Prof. Dr. Hilal Elver ve Prof. Dr. Mustafa Koç ile "Covid 19'un ikinci dalgasını yaşarken kentlerde gıda hakkı ve güvencesi"ni konuştuk.

Kırsal Alanlar, Tarım Politikaları ve Sağlıklı Gıdaya Erişim

RÖPORTAJ Pandemi ile birlikte herkes temiz ve sağlıklı gıdanın önemini anladı

Vizyon 2050 uzmanı Emre Kovankaya, Dünya Gıda Günü sebebiyle Euronews'e röportaj verdi