Kültürel Miras ve Koruma

İki kıta üzerinde barındırdığı tüm çeşitliliğe rağmen İstanbul’un kültür mirası ve doğal varlıkları, gündelik kent hayatında sınırlı bir yer tutmaktadır. Bu konunun önemini artırmaya yönelik her çaba “koruma” disiplinlerinin yanı sıra kentle ilgili tüm disiplinler, meslek ve hizmet alanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Kent dinamiği içinde oluşan bu kesişimler bir yandan kültürel değeri zenginleştirirken diğer yandan özellikle kentsel hizmet alanlarında sorunlara da neden olmaktadır. Bu sorunları katılımcı, eşitlikçi, erişilebilir düzlemlerde ve hak temelli anlayışla çözen çok boyutlu bir koruma anlayışı, çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada kültürel mirasın tüm bileşenlerini sadece çekici ve turistik birer nesne olarak değil, İstanbullularla birlikte yaşayan, yaşanan, paylaşılan, yeniden üretilen, dinamik olgular olarak kabul edilecektir. Bu doğrultuda kentin birikimini ayrım gözetmeksizin koruyacak ve yaşama katacak koruma strateji ve politikaları belirlenecektir.

Toplam 0 yayın bulundu.