Konut Politikaları ve Kentsel Dönüşüm

Öncelikle İstanbul’da konut kullanım durumu (ev sahipliği, kiracılık ve diğer kullanım) ile konut kalitesi, kentsel dönüşüm ihtiyacı olan yapı ve bölgeler, İBB Planlama Müdürlüğü bünyesinde hazırlanmış çalışmalar ve sürdürülmekte olan planlamaların desteğiyle tespit edilecektir. Gecekondu alanları, afet bölgeleri, sanayi alanları, Tarihi Yarımada, eski ve yeni merkezi iş alanları, kent çeperindeki yeni gelişme alanları ve mega-projelerin çevreleri özelinde kentsel dönüşüm projeleri ayrı ayrı incelenecektir. Vizyon 2050 süreci mahalle dernekleri, meslek odaları, akademisyenler, kamu kurumları, inşaat ve gayrimenkul firmaları ve vatandaşların demokratik katılımı ile şekillendirilecektir. Ve bu süreçte yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin ve depreme dayanıksız ve/veya kalitesi düşük konutta oturanların önceliklendirildiği, barınma ve kent hakkı çerçevesinde yerinde kentsel dönüşümün hedeflendiği politikalar geliştirilecektir.

Toplam 0 yayın bulundu.