Teknoloji, Yenilik ve Akıllı Şehircilik

Akıllı şehir uygulamaları şehirlerin teknoloji desteğiyle kalkınmasını sağlarken, şehirlilere sunulan hizmetlerin de kalitesini yükseltmektedir. Artan şehir nüfusuyla beraber ortaya çıkan konut, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, güvenlik, çevre ve enerji gibi pek çok yerel hizmet sahasında sunulan teknolojik çözümler ile kentin kaynakları minimum düzeyde tüketilerek maksimum fayda sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması amaçlanmaktadır. Akıllı şehircilik uygulamaları kentsel dinamiklerin veriye dayalı bir şekilde anlaşılmasına, izlenmesine olanak vermektedir. Bu sayede bu uygulamalar kenti daha yaşanabilir hale getirmek için güçlü birer araç olarak kullanılabilir. Veri ağının işlenebilir kılındığı ve altyapıdan imara tüm planlamaların teknoloji merkezli üretildiği, kentli ile aktif iletişim kanallarının oluşturulduğu, akıllı ulaşım sistem uygulamalarını içeren politikaların üretilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 1 yayın bulundu.


Teknoloji, Yenilik ve Akıllı Şehircilik

Think Tank 4.0 Çevre ve Sosyal Adalet için Teknoloji

Viveka İnkübasyon Merkezi’nin organize ettiği, Teknoloji firmaları (startuplar), yerel yönetimler, STKlar, özel şirketler ve kamu kurumları ile geleceğin teknolojilerinin sürdürülebilirlik, çevre ve sosyal adalet kavramlarına etkisinin konuşulduğu, Think Tank 4.0: Çevresel ve Sosyal Adalet İçin Teknoloji & Girişimcilik online etkinliğine İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi’nden Teknoloji, Yenilik ve Akıllı Şehircilik uzmanı Melike Akkaya konuşmacı olarak katıldı.