Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Kentsel dayanıklılık çalışması kapsamında İstanbul’un deprem, sel, yangın, iklim krizi, çevre krizi gibi afetlere ve ekonomik kriz, gelir ve servet eşitsizliği, göç ve nüfus krizi, salgın hastalıklar ve halk sağlığı ile ilgili risklere dair öncelikli sorunları tespit edilecektir. İlgili paydaşların katılımıyla İstanbul’un afet yönetiminin nasıl daha etkin hale getirilebileceği ve risklerin ve olası zararların azaltılıp kentin afetlere dayanıklılığının nasıl artırılabileceği üzerinde çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda risklerden farklı biçimlerde etkilenecek olan göçmenler, kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve sokak hayvanları gibi farklı grupların dayanıklılıklarının artırılması için bu gruplara özel olarak hazırlanmış planlamaların da geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 7 yayın bulundu.


Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Teksas’taki Fırtına Teksas’ta Kalmayacak

Teksas’ta yaşanan aşırı soğuk dalgaları, ülkemizde yaşanmış ve yaşanması muhtemel hava olaylarına dikkat çekmelidir.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Webinar: Columbia Global Centers Kentlerde Acil Durum

Vizyon 2050 ekibinden Dr. K. Murat Güney Columbia Global Centers'ın "Emergency Urbanism" webinar serisine katıldı.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Dr. Fouad Bendimerad: "Acil durum yönetiminde yeni bir vizyona ihtiyaç var"

12 Kasım Afet Eğitimi ve Afetlere Hazırlık Günü dolayısıyla İstanbul Planlama Ajansı olarak uluslararası afet yönetimi uzmanı Dr. Fouad Bendimerad ile bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Dünya Şehircilik Günü İPA Özel Etkinliği - Prof. AbdouMaliq Simone ile Söyleşi

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü İstanbul Planlama Ajansı özel etkinliğinde konuğumuz Prof. AbdouMaliq Simone'du.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Konut Konusunda İyi Uygulamalar ve Yerel Yönetimler

Dünya Konut Günü vesilesiyle 8 Ekim’de Mekanda Adalet Derneği'nin düzenlediği “Mekanda Adalet ve Konut: İyi Uygulamalar, Yerel Yönetimler” başlıklı söyleşiye Vizyon 2050 ekibinden akademisyen K. Murat Güney, araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt katıldılar.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Kanal İstanbul Çalıştayı

10 Ocak günü gerçekleşen çalıştay, Kanal İstanbul Projesini her boyutuyla tartışmak, olası etkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleşmişti.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Küreselleşme ve kentleşmenin Covid 19 salgınına etkileri

Kentsel dayanıklılık, afet ve risk yönetimi uzmanı Murat Güney, Kanada’nın York Üniversitesi’nden Prof. Roger Keil ile küreselleşme ve kentleşmenin Covid-19 salgınına etkilerini tartışıyor.