Kamusal Mekanlar, Yeşil Sistemler ve Kıyı Alanları

Kamusal mekanlar tüm toplumun kullanımına açık olan mekanlardır. Kamusal mekanlar planlanırken yasal standartları sağlamanın yanı sıra öncelikle herkes için erişilebilir bir hizmet olarak planlamanın önemi ön plana çıkarılacaktır. Bu alanların yetersiz kaldığı noktalarda iyileştirilmesi, kentin gelişim eğilimleri ve yaşayanların değişen ihtiyaçları dikkate alınarak 2050 yılı hedefiyle yeniden kurgulanması sağlanacaktır. Yeşil sistemler geliştirilirken nitelik ve nicelik yeterlilikleri sağlamanın yanı sıra yaban hayatın devamlılığını da sağlayacak ekolojik ağlar yaklaşımı benimsenecektir. Bu amaçla, İstanbul’daki mevcut açık ve yeşil alanların bir değerlendirmesi yapılarak var olan yeşil sistemler bütünleşik bir şekilde planlanacak ve politikalar geliştirilecektir. Öte yandan yasal mevzuatta da belirtildiği üzere kıyı alanlarının öncelikli olarak kamu yararı ilkesi doğrultusunda halkın kullanımına açılması gerektiği vurgulanmaktadır. Dolayısıyla, kıyı alanlarına erişimi artıracak ve yeşil sistemler ile mavi sistemleri bütünleştirecek politikalar geliştirilecektir.

Toplam 1 yayın bulundu.


Kamusal Mekanlar, Yeşil Sistemler ve Kıyı Alanları

SÖYLEŞİ: Prof. Dr. Azime Tezer ile İstanbul’da Ekolojik Açıdan Hassas Alanlar

İstanbul Konuşmaları söyleşi serisinin ilki “İstanbul’da Ekolojik Açıdan Hassas Alanlar” başlığıyla İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Prof. Dr. Azime Tezer ile gerçekleşti.