Ulaşım ve Altyapı Organizasyonu

Ulaşım konu başlığı altında öncelikli olarak kentin bugünkü şehir içi ve şehirler arası yolcu ve yük hareketleri incelenerek, bu hareketlilikte yaşanan sorunlar ele alınacaktır. Ulaşım master planı ve lojistik planları da incelenerek günümüzdeki sorunlara çözümler geliştirilecektir. “Ayrıca yolcu ve yük hareketlerinin gelişen teknolojiler ışığında göstereceği değişimler göz önüne alınarak yeni stratejiler geliştirilmesi hedeflenmektedir. Altyapı konu başlığı altında ise içme suyu, atık su, elektrik, doğalgaz, katı atık, iletişim altyapısı ve diğer altyapı sistemlerinin mevcut durumu incelenerek yeterlilikleri değerlendirilecektir. Özellikle iklim krizi kaynaklı gereksinimler ve teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak stratejiler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 0 yayın bulundu.