Enerji Politikaları

Türkiye’de enerji tüketiminin gerçekleştiği il sıralamasında İstanbul ilk sırada yer almaktadır. Enerjide büyük oranda dışa bağımlı, sanayi merkezi olan İstanbul’da, üretim kaynakları ve tüketim oranları incelenerek Türkiye ve Avrupa ülkelerine kıyasla mevcut durumu tespit edilecektir. İstanbul’un potansiyel enerji varlıklarının değerlendirilmesi, kullandığı yenilenebilir-alternatif enerji kaynaklarının avantaj ve dezavantajlarının değerlendirilmesi, konut, altyapı, ulaşım, sanayi ve teknoloji, tarım gibi alanlarda enerji verimliliğinin artırılması, dolayısıyla iklim değişikliğine yol açan karbon emisyonlarıyla diğer çevresel etkilerin azaltımına yönelik BM sürdürülebilirlik ilkelerine, mevzuatlara ve teşviklere uygun politika üretilmesi hedeflenmektedir.

Toplam 0 yayın bulundu.