Demografi, Göç ve Nüfus Politikaları

Kentin sosyal dokusunu anlamak için ölüm/doğum oranları, cinsiyet dağılımı, yaş istatistikleri, göç ve diğer nüfus hareketleri incelenerek elde edilen demografik bulgular, mekansal ve toplumsal bağlamda karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve İstanbul’daki toplumsal yapının güncel durumu analiz edilecektir. Bununla birlikte, İstanbul’un 2050 yılındaki demografik yapısını öngörmek için, farklı senaryolar üzerinden tahminlerde bulunarak 2050’ye yönelik nüfus politikaları üretilmesi amaçlanmaktadır. İstanbul’daki en önemli nüfus hareketlerinden biri olan göç olgusu, son yıllarda değişen niteliği ve kent yaşamına etki eden yeni gündemleriyle birlikte değerlendirilerek ve kent hakkı, birlikte yaşam, toplumsal barış, göçmen hakları ve hemşehri hukuku gibi kavramlar çerçevesinde 2050 vizyonu oluşturulacaktır.

Toplam 0 yayın bulundu.