Güvenli, Sağlıklı, Dayanıklı İstanbul Çalıştayı Raporu Yayımlandı

Güvenli, Sağlıklı, Dayanıklı İstanbul Çalıştayı Raporu Yayımlandı

Oluşturulma Tarihi 27 Ağustos 2021

İstanbul Vizyon 2050 Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Güvenli, Sağlıklı, Dayanıklı İstanbul Çalıştayı”nın raporu yayımlandı. Çalıştay, Kentsel Durum Çalıştayları serisi kapsamında organize edilmişti. Söz konusu serinin çıktılarıyla Vizyon 2050 çalışmasının önemli aşamalarından “Kentsel Durum Analizi”nin, demokratik katılımcı yöntemler ve geniş katılımla belirlenmesi amaçlanıyor.  

15 Haziran Salı günü saat 9.00-13.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda mevcut durumun nicelik ötesinde daha niteliksel boyutlarının tartışılması ve ortaya konulması hedeflenmişti.  

“Kentsel Yayılma ve Büyük Ölçekli Projelerin Etkileri”, “Dönüşen Kent Mekanı”, “Kaliteli ve Kapsayıcı Yaşam Alanları”, “İklim Krizi Etkileri” ile “COVID-19 Salgını ve İstanbul” konularına odaklanarak gerçekleştirilen toplam üç oturumda, kentsel ulaşım ve altyapı sistemlerinden kamusal mekanlara, konut alanlarından gıdaya erişim-tüketim alanlarına İstanbul’un güvenli, sağlıklı ve dayanıklı bir kent olması adına kentsel sistemler ve mekan farklı ölçeklerde irdelendi.

Çalıştay raporuna buraya tıklayarak erişebilirsiniz.