İstanbul’u Korumak ve Yaşatmak Çalıştay Raporu Yayımlandı

İstanbul’u Korumak ve Yaşatmak Çalıştay Raporu Yayımlandı

Oluşturulma Tarihi 18 Ağustos 2021

İstanbul Vizyon 2050 Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen İstanbul’u Korumak ve Yaşatmak: İklim, Ekoloji, Kırsal Alanlar, Kültürel Miras Çalıştayı'nın raporu yayımlandı. Çalıştay, Kentsel Durum Çalıştayları serisi kapsamında organize edilmişti. Söz konusu serinin çıktılarıyla Vizyon 2050 çalışmasının önemli aşamalarından “Kentsel Durum Analizi”nin, demokratik katılımcı yöntemler ve geniş katılımla belirlenmesi amaçlanıyor. 

1 Haziran Salı günü saat 9.00-13.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda mevcut durumun nicelik ötesinde daha niteliksel boyutlarının tartışılması ve ortaya konulması hedeflenmişti. 

“İstanbul’u Korumak” ve “İstanbul’u Yaşatmak” ana temalarıyla düzenlenen iki oturumda korumanın ekonomik boyutundan nüfus ve göç politikalarına, eğitim ve farkındalıktan envanter çalışmasına farklı olgulara değinildi.

Çalıştay raporuna buraya tıklayarak erişebilirsiniz.