Vizyon Gündem

Toplumsal cinsiyet, barınma, istihdam, kültürel miras, ulaşım… Vizyon 2050 Ofisi uzmanları farklı konuları gündemine alıyor, görüş yazıları hazırlayıp röportajlar gerçekleştiriyor.

Toplam 28 yayın bulundu.


Kırsal Alanlar, Tarım Politikaları ve Sağlıklı Gıdaya Erişim

RÖPORTAJ Pandemi ile birlikte herkes temiz ve sağlıklı gıdanın önemini anladı

Vizyon 2050 uzmanı Emre Kovankaya, Dünya Gıda Günü sebebiyle Euronews'e röportaj verdi

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Konut Konusunda İyi Uygulamalar ve Yerel Yönetimler

Dünya Konut Günü vesilesiyle 8 Ekim’de Mekanda Adalet Derneği'nin düzenlediği “Mekanda Adalet ve Konut: İyi Uygulamalar, Yerel Yönetimler” başlıklı söyleşiye Vizyon 2050 ekibinden akademisyen K. Murat Güney, araştırmacı Cihan Uzunçarşılı Baysal ve Kiptaş Genel Müdürü Ali Kurt katıldılar.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

SALGIN Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek

Tellekt Yayınlarından çıkan Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek adlı derleme, Türkçede Covid-19 salgınıyla ilgili yayımlamış ilk ve en kapsamlı kaynak.

Sektörel Çözümler: Sanayi, Hizmetler, Turizm ve Yaratıcı Sektörler

İstanbul'da Sanayisizleşme

İstanbul Planlama Ajansı Enstitü İstanbul tarafından düzenlenen ”Lisansüstü Söyleşileri”nin ilkinde İstanbul’da sanayisizleşme tartışıldı.

Teknoloji, Yenilik ve Akıllı Şehircilik

Think Tank 4.0 Çevre ve Sosyal Adalet için Teknoloji

Viveka İnkübasyon Merkezi’nin organize ettiği, Teknoloji firmaları (startuplar), yerel yönetimler, STKlar, özel şirketler ve kamu kurumları ile geleceğin teknolojilerinin sürdürülebilirlik, çevre ve sosyal adalet kavramlarına etkisinin konuşulduğu, Think Tank 4.0: Çevresel ve Sosyal Adalet İçin Teknoloji & Girişimcilik online etkinliğine İstanbul Planlama Ajansı Vizyon 2050 Ofisi’nden Teknoloji, Yenilik ve Akıllı Şehircilik uzmanı Melike Akkaya konuşmacı olarak katıldı.

Mekansal Organizasyon ve Gelişme Stratejileri

İstanbul Metropoliten Alan Plan Süreçleri

Yaşadığı dönüşüm, sadece yakın çevresini değil bütün Türkiye’yi etkileyen İstanbul, istikrarlı ve bütüncül bir üst ölçekli planlama geçmişine sahip değil. Kentin son 40 yıldaki planlama geçmişi kesintilerle, yeniden başlangıçlarla, iptallerle, birbirinden kopuk girişimlerle dolu. Bu noktada stratejik plan yaklaşımı ile gerçekleştirilecek “İstanbul Vizyon 2050” çalışması bütün bu geçmişi göz önüne alarak hazırlanacak.

Kentsel Dayanıklılık, Afet ve Risk Yönetimi

Küreselleşme ve kentleşmenin Covid 19 salgınına etkileri

Kentsel dayanıklılık, afet ve risk yönetimi uzmanı Murat Güney, Kanada’nın York Üniversitesi’nden Prof. Roger Keil ile küreselleşme ve kentleşmenin Covid-19 salgınına etkilerini tartışıyor.

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları

İstanbul’un Sokak Köpekleri

İklim Krizi, Ekoloji ve Çevre Politikaları uzmanı Mine Yıldırım, İstanbul Araştırma Enstitüsü’nde “Şiddet ile İhtimam Arasında: İstanbul’un Sokak Köpekleri” başlıklı bir konuşma yaptı.